bác sĩ bệnh viện bạch mai-Bệnh viện Bạch Mai sẽ giải thể các đơn vị dịch vụ, 'xóa sổ' giường yêu cầu