bác sĩ bệnh viện bạch mai-BS Nguyễn Hồng Phong: 'Tôi xin lỗi người dân'