bác sĩ-Sở Y tế TP.HCM nói gì về gần 1.000 nhân viên y tế nghỉ việc