Bạc Liêu-Hai căn nhà 'nằm giữa đường' trung tâm TP Bạc Liêu gần 20 năm