Bác Hồ-Khám phá dòng xe GAZ 69 từng đưa Bác Hồ về thăm quê Nghệ An