Bà Rịa –Vũng Tàu-Test nhanh dương tính với SARS-CoV-2, nam thanh niên khai bí mật trước đó