bà nội sát hại cháu gái-Vụ bà sát hại cháu: Bảo hiểm có trả tiền?