Ba Huân-'Nữ hoàng hột vịt' từ chối nâng giá trứng: 'Dân nghèo mới xài nhiều trứng nên tôi để giá bình ổn tới hôm nay'