Ba Đình-Xác máy bay B52 hồ Hữu Tiệp đã được trục vớt