AVG-Nhận tiền hối lộ lớn 'chưa từng có', tuyên y án chung thân ông Nguyễn Bắc Son