Audi Q7 2020-Chốt ngày ra mắt Audi A4 và Q7 2020 - Đối trọng Mercedes-Benz C-Class và GLE tại Việt Nam