Audi A8-So găng thông số S-Class vs 7-Series vs A8: Cuộc chiến nảy lửa xe sang cho nhà giàu