Aubameyang-Aubameyang nói điều bất ngờ về quyết định gia hạn với Arsenal, từ chối Barca