ẩu đả-Video: Ẩu đả dữ dội vì mâu thuẫn rạp cưới dựng chiếm lòng đường gây ùn tắc