ATM-Giữ thẻ ngân hàng và chứng minh thư, nhiều người hoảng hốt khi tiền trong tài khoản liên tục bị mất?