Atletico Madrid-HLV Tuchel tự tin đã có bài đối phó với màn 'dựng xe bus' của Atletico Madrid