Asus-ASUS trao tặng trang thiết bị trị giá hơn 10.000 USD hỗ trợ chống dịch COVID-19