ASEAN Para Games 11-Khởi động lễ đếm ngược một năm trước SEA Games 31


  • Sea games 31: Thù lao trọng tài bóng đá nước ngoài dự kiến 7 triệu đồng/người/ngày

    Sea games 31: Thù lao trọng tài bóng đá nước ngoài dự kiến 7 triệu đồng/người/ngày

    28/09/2020 23:30

    Mức cao nhất là 7.000.000 đồng/người/ngày dành cho trọng tài quốc tế là người nước ngoài. Theo dự thảo Thông tư Hướng dẫn cơ chế tài chính tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (Sea Games 31) và Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 (ASEAN Para Games 11) tổ chức vào năm 2021 tại Việt Nam.