AS Roma-Thiếu 'ngòi nổ' Oezil, Pháo thủ vẫn ca khúc khải hoàn