Arsenal-Aubameyang: 'Hàng công Arsenal và Liverpool mạnh tương đương'