Arsenal-Arsenal sẵn sàng để Oezil ra đi miễn phí vào tháng Giêng