Apple Watch-Apple sẽ không tổ chức sự kiện tháng 10