Apple-iPhone X hỏng Face ID có giá hơn 10 triệu đồng ở Việt Nam