Apple-iPhone đời cũ ở Việt Nam sẽ được bán không kèm sạc từ tháng 11