Apple-iPhone 11 lại giúp Apple 'cất cánh', trở thành công ty 1000 tỷ USD lần 4