áp thuế hàng hóa Trung Quốc-Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều sau tin Mỹ đánh thuế Trung Quốc