áp thấp nhiệt đới-Năm 2021: Bão đến sớm, nhiệt độ cao, ít xuất hiện rét đậm rét hại