Anne Hathaway-Anne Hathaway: Từ 'yêu nữ hàng hiệu' đến minh tinh hàng đầu, bị ghét cay ghét đắng vì những lý do 'trời ơi đất hỡi'