Anh Vũ về nhà đi con-'Trai đểu' Anh Vũ 'Về nhà đi con' hiếm hoi đăng ảnh con trai đầu lòng, ai ngờ đã lớn phổng phao đến thế này rồi!