ánh viên-'Ánh Viên không còn là đứa trẻ, cần thay đổi cách huấn luyện'