Anh Thơ-Hậu Covid-19, ca sĩ Anh Thơ bị quên lời nhiều, đứng 'đơ' trên sân khấu