ảnh-Tình báo Anh nhận định chiến dịch tấn công lớn của Nga khó đạt bước đột phá