Anfield-Man City đòi Liverpool 'mở đường' đến Anfield