Android trên Huawei-Bị Google quay lưng, smartphone Huawei nhìn đâu cũng thấy 'cửa tử'