ăn xin mặc đồ đen-Sự thật về hình ảnh 'dị nhân' cầm đầu gà, mặt đen như Bao Công về đến Hải Dương