ăn vạ-Pha ăn vạ 'lố' nhất mọi thời đại ở Malaysia: Có lẽ Neymar cũng phải gọi bằng sư phụ