Ăn uống phòng bệnh ung thư-14 loại ung thư tăng cao toàn cầu: Do trẻ em học, chơi khuya, ăn vội?