ăn uống-Bác sĩ 78 tuổi vẫn leo bộ 22 tầng, cả đời không tiểu đường, cao huyết áp nhờ 6 'bí quyết vàng' ai đọc cũng khâm phục