an toàn giao thông-'Choáng' với hình ảnh bố để con cầm lái, dậm ga khi mẹ cầm điện thoại quay clip