an ninh hàng không-Tân Sơn Nhất: Kịp thời phát hiện hành khách định mang súng đạn lên máy bay