An Nguy-Đưa con đi chơi nhưng lại bị nhắc nhở vì một hành động gây nguy hiểm, An Nguy lên tiếng giải thích