Ấn Độ-Ấn Độ xây tường giấu khu ổ chuột trước ngày tiếp đón TT Trump