Ấn Độ-Ấn Độ ngừng mua 2,8 tỷ USD thiết bị điện từ Trung Quốc