Ấn Độ-Đặc tính nguy hiểm của biến chủng virus corona Ấn Độ khiến chuyên gia vô cùng lo ngại