ăn cháo đá bát-Lương mỗi tháng hơn 100 triệu, thế mà sơ sẩy một chút tôi đã bị vợ bỏ