American Idol-Katy Perry ngã lăn đùng ra đất vì hít phải khí ga rò rỉ khi đang ghi hình American Idol