AMD-Giá chợ đen VGA Nvidia và AMD tăng gấp đôi, gấp ba lần