Amazon-Microsoft mất 44 năm để đạt giá trị 1 ngàn tỷ đô nhưng có thể chỉ cần 3 năm để lên 2 ngàn tỷ