Amazon-Amazon, Google cùng các ông lớn công nghệ đồng loạt tăng lương 'khủng' cho nhân viên