âm mưu giết người-Suýt thiệt mạng vì siêu nước bị 'tẩm' thuốc diệt cỏ