Allegri-Real đề nghị Allegri hợp đồng 2 năm, lương 10 triệu euro/mùa