alibaba-Cả trăm khách hàng đến đòi lại tiền, nhân viên Alibaba đề nghị viết 'tâm thư' không bị công ty lừa