alexander (u-kiss)-Sau 9 năm, nam idol đình đám Gen 2 mới bóc trần thủ đoạn quen thuộc của công ty giải trí: 'Đá' thành viên và tự bịa lý do rời nhóm