Alessandro Arlotti-Sao trẻ Italy từng dự World Cup từ bỏ nghiệp cầu thủ để vào đại học Harvard