AirPods-Công nhân Việt Nam làm AirPods lương tháng trên 10 triệu đồng