Ai Là Triệu Phú-Ngừng dẫn Đường Lên Đỉnh Olympia, MC Diệp Chi giờ làm gì ở VTV?