Ai Là Triệu Phú-Sự cố chưa từng có trong ‘Ai là triệu phú’: Người chơi ‘cướp mic’ MC Phan Đăng