Afghanistan-Những bức hình được trả bằng máu: Để chụp được những tấm ảnh này về Afghanistan, có người đã phải chết